Home / Kontakt

NAPISZ DO NAS

Jeśli jesteś zainteresowany rozmową ze specjalistą, pozostaw nam swoje dane poniżej.

Inspektor Ochrony Danych – Jacek Adamczyk,
Zastępca Inspektora Ochrony Danych – Błażej Fleta
e-mail: iod@afortiholding.pl

Aforti Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-613, ul. Chałubińskiego 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 525-251-92-47, REGON: 145820475, KRS: 0000396193. Wysokość kapitału zakładowego w całości opłaconego: 10 000 000 zł.

Kontakt dla inwestorów

Aforti Capital Sp. z o.o.

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

Tel.: +48 22 647 50 00
Fax: +48 22 647 50 05
E-mail: biuro@aforticapital.pl